Jupiter – Saturnus- Pluto retrograde 2019 Back to your Future 

AstroLogisch Jupiter Saturnus Pluto retrograde 201904, back to your future

Een verloren illusie is een gevonden waarheid
Sinds woensdag 10 april 2019 gaat Jupiter, onze grote weldoener, retrograde. En dat doet ie tm 11 augustus 2019. Jupiter staat in Boogschutter, sterk in zijn eigen teken, meer daarover lees je hier. Jupiter weerspiegelt ons geloof en vertrouwen. Met retro-Juup is het een goede tijd om te reflecteren op de dingen waarin we geloven en vertrouwen. Klopt dat nog wel? En is dat in overeenstemming met wie jij NU bent? Zit je nog op één lijn met je innerlijke missie en visie? Haal je zingeving en voldoening uit je levensomstandigheden? Hoe dan, zou je je kunnen afvragen?  Venus en Neptunus werken deze dag nauw samen…het zou weleens te maken kunnen hebben met onvoorwaardelijke liefde.

In deze periode willen we graag alles ervaren wat de wereld te bieden heeft. We worden door duizend verschillende dingen aangetrokken. We kunnen daardoor oppervlakkig overkomen, maar we hebben het vermogen om de kern van iets of de waarheid te zien, zonder er de hele tijd over te hoeven praten. We zoeken achter alles een zin en betekenis en beoordelen feiten op basis van hun betekenis in het grote geheel. Dit zoeken naar een meeromvattend wereldbeeld maakt dat we al snel geneigd zijn een visie en overtuiging te ontwikkelen van waaruit we in alle oprechtheid willen leven. We voelen ons deze periode het lekkerst, wanneer we van binnenuit kunnen werken aan een uitgebreid en idealistisch wereldbeeld (visie), waarin alles met elkaar verbonden is en onderling samenhangt. We hebben de mogelijkheid daardoor een boel universele kennis te leren. Meestal lopen we over van de energie en dat maakt nogal rusteloos. We kunnen moeite hebben om te settelen. We vinden het lastig om iets, zoals advies, van anderen aan te nemen, omdat we vinden dat we meestal gelijk hebben. We willen deze periode nou eenmaal onafhankelijk denken en los zijn van vaststaande denkbeelden. Onze  visie en ideeën over geloof, vertrouwen, filosofie en religie gaan diep, maar zijn niet verbonden aan kerken of religieuze groeperingen. We moeten leren het leven te leven volgens eigen inzichten en idealen.

Jupiter maakt spanningsvolle verbindingen met Neptunus en de Noordelijke Maansknoop, zie voor thema’s dit blog. Vrij te worden om het leven op je eigen manier te (be)leven. Je moet leren om wat in jóu leeft, jouw gevoel, jouw gedachten, jouw visie te waarderen en naar buiten te brengen. Jouw idealen staan op zich en hoeven niet vergeleken te worden met de die van anderen. Geloof en vertrouw in jezelf. Je kan een enthousiast en inspirerend voorbeeld, coach of leraar zijn, voor iedereen die op zoek is naar zijn of haar waarheid. Zowel Jupiter als Neptunus geven de geestelijke, religieuze, spirituele kenmerken in je horoscoop aan. Jupiter gaat meer over wat we geloven, ook omdat het al ‘bewezen’ is. En Neptunus gaat over geloven zonder grenzen, in de zin van overgave. Jupiter en Neptunus in de gespannen samenwerking in 2019, ook tijdens deze retrogradegang, dagen alle ouderwetse en achterhaalde geloofszaken uit, zodat we open kunnen staan voor een nieuw geloof. Een die beter past bij de waarheid van vandaag, van hier en nu, wie je geworden bent.

 

Macht & Kracht hervormen
Pluto
loopt retrograde in Steenbok vanaf 24 april t/m 3 oktober 2019. ‘Al het oude is teniet gedaan, zie het nieuwe’, zou het motto van Pluto retro kunnen zijn. En ook: ‘niet goedschiks, dan maar kwaadschiks’. Onvermijdelijk en indringend worden oude structuren afgebroken om plaats te maken voor nieuwe. Gevestigde ordes worden omvergeduwd. Er zijn allerlei veranderingen, crises, omwentelingen, revoluties gaande op wereldniveau op financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. En dat heeft een ingrijpende invloed op je persoonlijke financiën, je omgeving, je loopbaan, je sociaal maatschappelijk status, je veiligheid en je identiteit. We kunnen een sterke innerlijke drang voelen om onze energie en verantwoordelijkheidsgevoel te richten op een werkterrein waar we de mensen kunnen informeren en veranderen, en situaties kunnen hervormen. We kunnen ervaren dat de maatschappij mensen in de greep houdt door structuren, wetten en regeltjes, en zo bepaalde leefstijlen worden opgedrongen. We vergelijken de wereld van nu met hoe het vroeger was en hoe het in de toekomst zou kunnen zijn. We willen ons het liefste inzetten voor een wereldwijde transformatie, voor een betere toekomst voor iedereen. We halen de meeste bevrediging uit het veranderen van de maatschappij, zodat de situaties voor alle mensen verbeterd worden.

Pluto (macht en transformatie) retro maakt een spannende verbinding (conjunct) met Saturnus (wet, plicht en verantwoording), 30 april ook retrograde, en de Zuidelijke Maansknoop (verleden). In de media worden we volop geconfronteerd met de gevolgen van het gebruik, en vooral het misbruiken, van macht. Niet alleen actuele misstanden, maar vooral uit het verleden. Het is deze periode belangrijk dat we erachter komen wat we zélf doen met macht en het effect op anderen serieus nemen en bewust van worden. Het gaat erom dat we een nieuwe en gezonde verbinding met de thema’s  ‘macht, controle, invloed en kracht’ ontwikkelen. We vinden het lastig om onze eigen kracht aan te kunnen. Of we zijn te onzeker en we hebben waardering nodig. Of we zijn erg wilskrachtig en gaan teveel onze eigen gang. We kunnen vertrouwen ontwikkelen door confrontatie met ons verleden. We kunnen inzien, hoe we kracht ontwikkelen of juist begrenzen om de juiste maat te leren hanteren.

Je kan een sterke innerlijke drang voelen om je energie en je verantwoordelijkheidsgevoel te richten op een terrein waar je situaties kan hervormen. Afhankelijk van je persoonlijke huis (in je horoscoop) waar Pluto in staat, kun je reflecteren en reorganiseren op verschillende gebieden van je leven. Je kan te maken krijgen met de volgende vragen: welke plannen die ik had, kan ik nog waarmaken? Welke moet ik loslaten? Waar haal ik het geld vandaan om veranderingen te financieren? Wat kan ik doen om mij in te zetten voor een betere maatschappij?  Welke stappen moet ik zetten om een nieuw/ander leven op te bouwen? Houd ik mij aan de regels of ga ik over de (wettelijke) grenzen heen? Pluto retro is een intense periode, waarin de onderste steen naar boven geworsteld wordt, collectief en individueel. Kom erachter wat er in je diepste binnenste leeft en zoek naar manieren om met deze energieën om te gaan. Respecteer de grenzen van de ander, maar ook die van jezelf. Het gaat uiteindelijk om het inzetten van de eigen macht en kracht ten gunste van het leven. Als je dat op een juiste manier weet te hanteren, kun je een voorbeeld worden hoe je integer en transparant omgaat met kracht en macht.

 

Leider van je eigen succes
Saturnus
periode loopt van 30 april tm 18 september 2019 retrograde, ook in Steenbok. Thema’s deze periode zijn: behoefte aan waardering, aan het ervaren van een eigen rol in het sociaal-maatschappelijke leven en van de plaats die we innerlijk ervaren. Vooral die laatste twee kunnen flink uit elkaar liggen. Zo kan je voor de buitenwereld goed functioneren en een duidelijke plaats hebben, terwijl je jezelf innerlijk ontoereikend en erg onzeker voelt. Als overcompensatie kan je dan hard werken om dat gevoel te overschreeuwen. Je hebt de behoefte iets te zíjn en bij belemmeringen zal je dit des te sterker benadrukken. Je hebt een innerlijke drang om ambities te realiseren. Je werkt hard aan je succes.

Voordeel is dat je veel leert en veel kan bereiken, maar genieten doe je er niet zo van, vanwege dat knagende onzekerheidsgevoel. Als je eenmaal weet dat dit een zwakke plek is dan kun je via die zwakke plek jezelf ontwikkelen: (ver)bouwen aan jezelf en de weg vrij maken voor verdere ontwikkeling van jouw Zon (het ego/bewustzijn). Die ontwikkeling naar een gewaardeerde rol zal je doen met realiteitszin, concreet en praktisch, met verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Deze periode hebben we een innerlijke drang om onze ambities te realiseren. We werken hard aan ons succes. We denken vaak aan later, waarin we het beeld kunnen hebben, dat we terugkijken op succesvol werk en projecten. We zijn deze periode praktisch ingesteld en richten ons op nuttige doelen. Om onze ambities te vervullen, laten we ons niet afleiden door anderen. Storende elementen, die ons van ons zelfgekozen pad kunnen afleiden, sluiten we buiten. Dat maakt dat we soms gereserveerd en gesloten over kunnen komen. We hebben een hekel aan verspilling en we willen zoveel mogelijk spullen hergebruiken. Of we ontwikkelen een duurzame levensstijl.

Saturnus staat dichies bij dichies met de Zuidelijke Maansknoop. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor het creëren van je eigen succes. Je begint pas ergens aan wanneer je het eindresultaat duidelijk voor ogen hebt. Je verzamelt eerst alle benodigde gegevens, werkt vervolgens keihard aan het project met als doel dit succesvol af te sluiten. Je wilt graag slagen, maar je bent er ook het meest bang voor. Zowel Jupiter als Saturnus staan supersterk in hun eigen teken. Dat maakt dat we een prachtvolle balans hebben tussen strategische visie (Jupiter in Boogschutter) en realistische afspraken (Saturnus in Steenbok). We nemen verantwoordelijkheid voor onze vernieuwde visie en werken hard om het waar te maken. Het is de bedoeling om je innerlijke remmingen te overwinnen en los komen van faalangst, zodat je manager of baas wordt over je eigen leven, met geduldig doorzetten. En gaat het ‘fout’?  Meestal lukt het niet in één keer. Maak je missers, maar zak er niet door in de put.


Retrograde planeten algemeen

Ook andere planeten kunnen retrograde gaan. Goed voor het oude, slecht voor het nieuwe, dat is het motto voor een retrograde planeet. En het nieuwe kun je ook vertalen als verwachtingen. Met een retrograde planeet kan er heel veel en ook goed, dus het is geen aanwijzing voor iets slechts of een rotperiode. Een retrograde planeet trekt zich terug uit de buitenwereld, uit de openbaarheid en richt zich meer op wat van binnenuit komt, met de eigen dingen bezig zijn.

Denk aan het eerste deel van het woord: retro = terug. En aan de woorden die met RE of HER beginnen: recyclen, reflecteren, regressie, relativeren, repetitie, retour, herdenking, herexamen, herinneren, herstel, hervormen, herzien. Een periode van pas op de plaats maken, een tijd om de dingen te herzien, een herstelperiode voor je lichaam, een relaxmoment voor je geest en mind, dé tijd om dingen die zijn blijven liggen uit het verleden weer op te pakken. 

Mensen die een of meerdere planeten rond 20 graden Ram, Kreeft, Maagd, Weegschaal Boogschutter of Steenbok hebben, kunnen vooral de energie van deze retroperiode ervaren. Wil je meer weten over de huidige stand van de planeten, transits genoemd, en wat dat voor jou betekent? Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Laat een reactie achter